HomeZomergroenPagina 51

JPEG (Deze pagina), 471.22 KB

TIFF (Deze pagina), 6.23 MB

PDF (Volledig document), 41.88 MB

-1-3
Als ik, bg hun vrolük spelen,
Zorg van later leeftüd vliê,
En, helaas! in hun krakeelen
Zorg voor later leeftüd zie;
Als ik de oorzaak veler smarten,
Oorzaak van veel schuld en rouw,
Reeds zie kiemen in die harten,
W Die ik heilig Wenschen zou.
O! dan denk ik aan de jaren,
In wier schaduw ik nu dool,
Maar die niets dan rangen waren
Van de groote levenschool;
Ja, dan denk ik aan die dagen,
En ik lach de scherpe roê
Met znn steeds gevreesde slagen
Nog als oude kennis toe.
5 Maar de nevel is geheven,
°t Groot gordün trok zich omhoog,
_ ‘t Ware leven van het leven
i Toonde zich aan ’t jeugdig oog.
Waarlieid ving toen aan te spreken ,
Als de gids op °s levens baan A
En er mogten tranen leken , j
`t I/Were leven ving toen aan.
l
l
I