HomeZomergroenPagina 50

JPEG (Deze pagina), 476.16 KB

TIFF (Deze pagina), 6.23 MB

PDF (Volledig document), 41.88 MB

mi
lt
<
l 42
Bloemen, die ingu oog verrassen,
i Die ik steeds met wellust pluk,
En die telkens hooger wassen
A Voor inün Vaderlük geluk.
`k Juich met de argelooze kleenen,
Die, gelukkig door den schijn,
g Alles in zich-zelv° vereenen
Zalig in hun heden zijn. ,·,
Alles is voor hun geschapen,
l `Wakend smaken zg genot,
l En zij droomen, als slapen,
Van een nog volmaakter lot.
Altüd bloenend is hun gaarde,
Elke roos belooft een knop.
Hemel is voor hen onze aarde:
il Louter Eng’len zien ze er op.
k Dikwerf wordt mnn ziel bewogen, 5
l Zweeft me een donker denkbeeld voor;
Dikwerf welt me een traan in de oogen, ,
Als ik °t zorgloos dartlen hoor; A
l Als ik hen zoo blu zie hupp°len,
BQ het kleinst en minst geschenk,
ll En aan wachtende alsemdruppden
lj Van het wiss`lend leven denk.
li
v;
l.
li
li
li
li

El ,