HomeZomergroenPagina 5

JPEG (Deze pagina), 438.25 KB

TIFF (Deze pagina), 6.17 MB

PDF (Volledig document), 41.88 MB

;
ç ZOMERGROEN: ondee dezen tijtel hiede ih mijnen
landgenooten eene lcleine vewzameling van Verzen aan,
zoo vensoheiden in ondemuewpen als in oorsprong.
g Z0MEm;·.1:0EN: ofschoon de leefigd nan hem, die

deze diohtstukjes i.»e·rvaav·di_qde, den naam, dien zij
aan het hoofd dragen, billij/ct, men zal en echter
menig geel en gelcninlceld blad in vinden. De scheipe j
en gune vlagen den zongen wrijven de jmisohheid van
de zomei·l2lái·en eq`; en als al eens het weelelewig
Sint Jans schot dezen noof vvewgoélii/vi, dan neem!
toch zoeêw een onbav·»nha·rii;_r snoeimes sehmal en
schoon meêe