HomeZomergroenPagina 49

JPEG (Deze pagina), 425.72 KB

TIFF (Deze pagina), 6.22 MB

PDF (Volledig document), 41.88 MB

_ e De town-, e”.,.,...,r....,-;-..r. e .+r,e,­;;ï·~··­···"'i
Lieve dageraad van ’t leven ,
e Die met purpren glanzen pronkt,
En, wat tüd en lot ook geven,
‘ Ons zoo lagehend tegenlonkt!
Onwaardeerbre lentedagen!
i Vriend’lük schoon en vleüend stil,
Q Waar in °t leven ’t feestkleed dragen ~
En dien dos versieren wil.
ä
Schoot, bij `t afgestormde lover,
Vroeg verdord door lot en grief,
slechts ”t flaauwe denkbeeld over
i Van uw schoon en van uw lief, J
°k Wil u toch erkentlijk roemen i
Voor `t weleer gesmaakte zoet,
Daar gij iedren dag uw bloemen j
Doet ontluiken voor mgn voet,
l
(
1