HomeZomergroenPagina 47

JPEG (Deze pagina), 503.70 KB

TIFF (Deze pagina), 6.23 MB

PDF (Volledig document), 41.88 MB

`
I
511
i Hier ligt, met kunstelooze praal,
H i Omheind van heuvelreüen,
1 Het oogbeto0v°rend Duinendaad
i Met grazige valleijen.
Het spreidt, in duizendvormig schoon,
Een gadelooze pracht ten toon,
Die slechts Natuur kan geven. l
Het stort, na doelloos drok gewoel,
Door °t reinste en zaligste gevoel
i Het leven in het leven.
I
Wie ooit, gebukt voor wee en smart,
1 Geen lust meer vond in °t leven,
Koom° hier, om aan ’t gebroken hart
E Vernieuwde kracht te geven.
Hier stort het schoon hem levensmin
i En liefde tot zich­zelven in;
l voelt den moed verhoogen.
j Hier dankt hü, zelfs bg ’t lüden, God
Q En drinkt den beker van genot
I Met onvermengde togen.
E
l Neen! voor geen vorstelüken prijs
i Is dat genot te koopen; l
j Maar ”t Bloemelnclcmlsche paradijs 1
l Stelt ons dien hemel open, D
O zorgverbanncnd Z()MERZORGl
*
1 1
.1