HomeZomergroenPagina 46

JPEG (Deze pagina), 489.54 KB

TIFF (Deze pagina), 6.23 MB

PDF (Volledig document), 41.88 MB

1
e I
ss j
j, Schaaxnt zich de doodelüke rust
Die ’t in den nacht mogt smaken; i
En kwüt zich, bü den glans van ”t licht, »
Met dubb°len nver van zün pligt T
i Door zingende te ontwaken.
Komt, Feestgenooten, reikt me nw hand
Smaakt wat natuur wil schenken;
IJlt met mu voort door zon en zand:
De grijze duinen wenken.
[ Komt met voort; de laagte ontvlugt; Q
l Daar boven stroomt Gods vrije lucht,
je Vervuld van nieuwen zegen, 1
Gezuiverd door het Noorderzout, S
Vervvarmd door ’t levenkweekend goud, E
l Ons hartverhefïend tegen.
i l
I Dat heet genot van A’t morgenuur!
Dat heet een hoogtüd houên,
Hier, van een bolwerk der Natuur,
p En land en zee te aanschouwen! I
j Daar vloeit het zout in stille rust, §
j Als Ware ’t nog in slaap gesust,
{ Met glad gekemde golven,
l En draagt geen enklen trek van °t beeld, p
[ Dat met ontelbre levens speelt
i En schatten heeft bedolven,
l
l
j i
l T