HomeZomergroenPagina 44

JPEG (Deze pagina), 453.32 KB

TIFF (Deze pagina), 6.19 MB

PDF (Volledig document), 41.88 MB

jv
30 I
li Aan de enge kerkermuren I
i Besmet ge uw bonten tooi, E
j En slijt vervelende uren
j In uw bedompte kooi. l
Q Zoo zit gn daar gevangen, l
j · Met rouw in ”t kleine hart, J
J En €Chi3€1‘ Züïl g€Z3.IlgBI`1
Q De tolken van uw smart g
l li
Gij troost mg, kleine zanger! i
f En maakt mü soms ’t verdriet
i Het leven telkens banger,
E Dan neurie ik een lied.
°k Zie and”re zangers zweven,
Als mees en musch dat doen;
Die smaken ’t zoet van ’t leven
En zingen in het groen.
5 Maar `k wil het van u leeren
g Te zingen bij het leed; x
_ En blij te kwinkeleren ‘
Gelük gü altüd deedt;
j °k Ben dan, als gij, te vreden
l Met luttel spijs en drank,
En zangen en gebeden I
Zijn tolken van mün dank, E
E i
l z
le
l i
l ä
E
l i