HomeZomergroenPagina 42

JPEG (Deze pagina), 422.38 KB

TIFF (Deze pagina), 6.20 MB

PDF (Volledig document), 41.88 MB

II
34
Vvftälf Etêlll WU, 1DOê Val] lt ü3.F(lSCl1C WGl‘l<`
I In °t ruim van de ongeschapen° Kerk
I In Gods genade zullen rusten ,
I Als °t voor `t gelouterde heelal
Een groote Sabbath wezen zal!
I
I Wees welkom, welkom, dag van vredeï
E Verkwiklük oord aan ’t barre stand! I
I Gij brengt den troost der ruste mede I
I Op °t doornig pad naar ’t Vaderland.
I Doe nimmer ons Uw zoet ontbeeren!
I Dan roepen we eenmaal juichend uit,
Wanneer de dood onze oogen sluit:
,, Wees Welkom, Welkom, dag des Heeren!”
En ’t ruischt door ’t stervend aàm­gesuis:
,, Hoe lieflük is, o Heer! UW huis"
I __,,._,_.
I
r
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I