HomeZomergroenPagina 41

JPEG (Deze pagina), 539.71 KB

TIFF (Deze pagina), 6.20 MB

PDF (Volledig document), 41.88 MB

r er t _, ,t_ `.>,4_~` ,...w,
l Maar eere, eene onuitspreeklüke eere,
Is ’t heil dat hier de stervling smaakt,
i Als in des Heeren huis de HEERE
Zün heilbeloften zigtbaar maakt;
of Als, van gewäde vingertoppen,
[ Het zegel, dat Gods gunst belooft,
ll Gedrukt wordt op het jeugdig hoofd
lf In zuiverende waterdroppen;
{ Als oudervreugd en hemelzoet
[ Te zamen smelt in CHRISTUS bloed.
P
ä Of als de wond, die allen griefde,
ig Geheeld wordt zonder felle pnn,
* En ’t groot geheim van ”s Vaders liefde
Verzinlijkt wordt in brood en wün.
i Als, aan den broederdisch gezeten,
Ons de aarde en al het aardsche ontzinkt;
Als dankbaarheid den beker drinkt,
En `t vast geloof zich sterkt door eten;
Als daar de zondaar, diep bedroefd,
Vergeving smaakt en liefde proeft!
l
i O Heilig is die dag der dagen,
il Die als een ster ons tegenblinkt,
Waar in Gods Woord ligt opgeslagen
Waarop Gods Stem in de ooren klinkt!
O schaduwbeeld van zaalge kusten
‘ 5
l

à
i
g l
x
{ n