HomeZomergroenPagina 40

JPEG (Deze pagina), 510.41 KB

TIFF (Deze pagina), 6.20 MB

PDF (Volledig document), 41.88 MB

{ en
{ 1
{
sz ·
Vij vlieden `t foestelük gedruis, {
Voor `t nedrig wonen in uw huis:
Slechts oogenblilxken aan den drempel ‘
Zün meer dan dagen aan het maal
i In de oogbekoorbre Vorstenzaal!” nl
ï {
{ Zoo stügt het lied: een biddend danken {{
Voor ruimen zegen of genot
Vervangt de smeltende orgelklanken
En voert de kalme ziel tot God.
{ In `t herderlül; gemoed gevaren
{ Ontvouwt de Geest, die was en is, {
{ Het zegenvol geheimenis {{
Van de onwaardeerbre orakelblaren; ‘
En heft den sluüer, uitgespreid
{ Voor `t naamloos ruim van de eeuwigheid. {
I Dan wordt het Web van list en logen
{ Door d` adem van dien Geest gescheurd;
En dankbaar schreüend worden de oogen
{ Ten hoogen hemel opgebeurd.
{ De tranen, die ’t berouw mag weeneu,
l Als schuldbesef in °t harte voer
{ Verzaamlen de Englen tot een snoer
En slingren die om ’t speeltuig l1G11€11;
Als weêrzang op ’t [Halleluja!
{ Rolt door de heemlen °t zacht: Genáf
l li

l
l
E
1 {