HomeZomergroenPagina 39

JPEG (Deze pagina), 511.39 KB

TIFF (Deze pagina), 6.19 MB

PDF (Volledig document), 41.88 MB

pp p g pp W een ino_.-o--,,w.¢,ra~e>«­«==­e··=·
n
l
I
i
l Ontwaakt, ontwaakt, die God aanbidden!
De dag breekt aan, verheerlükt Hem!
) Zün englen dalen in uw midden
‘ roept u op, hoort naar Zün stem;
l De groote sabbathsoffers rocken,
Het ,, /zaZZel” stügt op hoogen toon,
l De Seraf buigt zich voor den troon,
, En vouwt de vleuglen, pas ontploken,
i Eerbiedig zaam, voor ’t blinkend licht
Dat afstraalt van Gods aangezigt.
Hef nu blhmoedig ”t hoofd naar boven
Sla ’t oog naar ’t licht van Sions top;
En voor de scheemring van gelooven
i Sluit zich de hemel vriendlük op.
De lofzang vloeüe uit ruimen gorgel,
Stroom` zamen als een rookkolom
l En zWeev° den ruimen tempel om
E Op de adem-Wieken van het orgel
{ En breek" door wand en tempelboog
En st§ge° als reukvverk naar omhoog,
,, Ja heilig zal de dag ons wezen,
O Overwinnaar van den dood!
De dag waar op gü züt verrezen,
Waar op `t graf voor ons ontsloot."
,, Hoe lieflijk is, o Heer! uw tempel,
2