HomeZomergroenPagina 38

JPEG (Deze pagina), 494.55 KB

TIFF (Deze pagina), 6.19 MB

PDF (Volledig document), 41.88 MB

i ë
i 1


g EE Eflxïir @E§ HEEFEENQ
E I
ïj In heldron glans praalt de oosterpoorte {
Met purperkleurig goud versierd, {
Daar zg de troostende geboorte {
Van d° afgebeden rustdag viert.
{ O schittrend gloort het morgenkrieken ;
De laatste ster verbleekt en vlugt,
{ Een balsemvolle lentelucht
Zweeft fladdrend op Huvveelen wieken, {
Met zacht en {luisterend geluid,
{ Den blijden dageraad vooruit. {
I Zoo daalde, na °t verkvvikkend slapen,
{ Eens de eerste rustdag van omhoog, {
Toen God de wereld had geschapen {
En alles goed was in Zijn oog.
{ Zoo mogt, omkransd met frissohe rozen,
{ Toen reeds de ellende steeg op ’t hoogst,
{ Door zondenvloek en disteloogst,
De dagheraut het Werk verpoozen;
Toen droogde hü, wat de aarde ook gaf,
{ Het gudsend zweet van °t voorhoofd af.
l
l
l
[
i