HomeZomergroenPagina 34

JPEG (Deze pagina), 476.34 KB

TIFF (Deze pagina), 6.21 MB

PDF (Volledig document), 41.88 MB

26

lg Het rundvee, dat zün deel genoot,
Ligt op de rust te wachten,
Of wandelt naar de breedste sloot
En staat daar in gedachten,
il; Als kwam er in dien breeden kop
Het Godvereerend denkbeeld op:
,, Wat is de Heer toch wüs en goed,
,, Die ons zoo veel genieten doet!” '
W
De landman keert met ploeg en spa,
Meet iedre laagte en hoogte.
Hij ziet geboomte en veldvrucht na,
Klaagt over nat of droogte.
wenscht dat op zün eigen grond
De tarwe van znn buurman stond,
zoekt de rust na zulk een dag,
En ­- droomt dan van een hagelslag.
De starren blinken aan ”t azuur
In nevelige groepen, ii
En sehnnen met haar trillend vuur
Aan de aarde toe te roepen:
,, Rust, van uw dagwerk afgelost,
,, Wij, wachters, staan op onzen post,
,, Ducht nooit dat eenig kwaad genaakt
,, l/Vaar onze groote Meester waakt!”
x
r