HomeZomergroenPagina 32

JPEG (Deze pagina), 449.56 KB

TIFF (Deze pagina), 6.21 MB

PDF (Volledig document), 41.88 MB

­ Y ‘ ’­-··«-~·~­~·--~ ~~-~ ·’····’· rwnve Y "`
! 24

O! wenschen we ons een kleed te weven
Uit heldre kleuren van het leven
ly Dat glans en dnurzaam schoon bezit:
Moge eene tint, steeds uitgelezen,
De schering en ook de inslag wezen:
Het zuiver wit.
Groen was ’t weleer en wit zü °t heden!
Natuur, met läwaad om de leden,
Rust uit, om nieuwe kracht te voên;
Zij blüft van °t nieuwe leven spreken
En onverderfbre kiemen kweeken
Van jeugdig gwzen. ,
L
O! Wat op aarde ons moog” verbeiden,
Als hoop en onschuld ons geleiden,
Dan scheurt het licht het dikste graauw,
En, wat ons tüd en lot ontnamen, ‘
l Die beide kleuren smelten zamen l
In eeuwig blaamu.

l
F