HomeZomergroenPagina 17

JPEG (Deze pagina), 447.71 KB

TIFF (Deze pagina), 6.19 MB

PDF (Volledig document), 41.88 MB

ll.
lllá ri id il
i Waar werd opregter trouw
L Dan tusschen mam en wouw,
j Ter wereld ooit gevonden?
j .... . ............ . . . . . . . . . .
j .­..•......................
I •.­......·,.·....,.....··..
{ Waar zóó de liefde viel
; Smolt liefde ziel met ziel,
j En hart met hart te gader,
ä Die liefde is sterker dan de dood,
( Geen liefde komt Goos liefde nader
I Noch is zóó groot!
E Voxcnm.
{ Door diepe en stille smart bezield,
1 Met de oogen sohreijend neergeslagen ,
Lag voor haar bidstoel neêrgeknield
Een meisje, dat in vroeger dagen
; De roos der jeugd , dat broos bezit ,
i Verheugd had op de wang gedragen ,
Die nu , bedekt met leliewit ,
Slechts sporen droeg van lijdend knagen.
Zij bad , wanneer dat bidden heet,
Dat , bü een zvvoegend boezemdalen ,
Een enkele van haar bidkoralen
Gedaohtloos langs de vingers gleed;