HomeZomergroenPagina 15

JPEG (Deze pagina), 532.34 KB

TIFF (Deze pagina), 6.20 MB

PDF (Volledig document), 41.88 MB

1
A l/Innml o met diepen schroom
i Beeft mg die naam op bleeke lippen;
Ja! ’t wreed geheim kon in den droom
Zün graf, müne enge borst, ontglippen;
Maar als ”k dien lispel in den slaap,
Of mämrend mengel in män zangen,
Q En ambtgenoot of outerknaap
Hem ongemerkt heeft opgevangen:
E Zü vreezen geen verboden’ min,
j Maar denken, argloos en onschuldig,
Dat ik met vromen ijver huldig
· De reine hemelkoningin!
l En ach! wanneer ik neer zal knielen
i Voor de onvolprezen’ Moedermaagd,
E Dan zie °k reeds iedren trek bezielen
1 Door haar, wier naa1n mün ziel doorknaagt;
j Haar beeld blijft immer mij ornzweven;
j Haar aanzün vult het mün` geheel,
En bijtel of gewäd penseel
j Geeft aan mijn zonde kracht en leven.
E
l
O Gij, die louter liefde züt!
1 i Wiens lasten nooit den mensch verpletten, •
i Doe toch vaste schreden zetten
1 Op ’t spoor aan Uwe dienst gewüd.
i Boei mün gedachten als zwerven;
l
1
1
I
l