HomeZomergroenPagina 12

JPEG (Deze pagina), 527.04 KB

TIFF (Deze pagina), 6.17 MB

PDF (Volledig document), 41.88 MB

l
4;
r
O, zalige uren, ras vervlogen,
Toen mij een weelde blonk in de oogen,
Die hooger vvies naar dat °t gevvigt
ZW3·3»I'dG]T lZOGSCllG€Il V31'1 Hlüll
`k Herinner me u, 0 dag van zegen!
Toen de aarde en ’t aardsche mü ontzonk, j
Een heilstem in müne ooren klonk! ....
Een paradüslueht woei tegen; A
Een englen­vlugt verhief` ingu ziel i
En deed het hart van blüdschap hupp°len·,
Toen met de heilige oliedrupp`len
Gods geest mij op den schedel viel. H
Die dag, zoo vurig afgebeden, ë
Bedekte °t scheemren van ’t verleden.
Eêll HTGUW GH Oïlgêkêlld bestaan
Vïlllg VOOl` (1911 jOI'lgG1l priester ELZLH,
Die, boven duizend uitgelezen,
Gesterkt door heil­beloftenis,
Ook boven duizend rein moet wezen, !
, Omdat zijn Meester heilig is!
Gij Wist het wel wat mh verbeidde, g
Getrouwe en vaderlüke vriend, g
Die vijftig jaar uw kudde vveidde:
Gij hadt met warmte uw Heer gediend;
Gij woudt mijn blijdschap matig houvven! i
l °k Hoor nog den broederlijken raad: E
i t
ë
l
nl