HomeBrieven van een' jurist aan een' bureaucraat over regterlijke organisatiePagina 68

JPEG (Deze pagina), 576.80 KB

TIFF (Deze pagina), 6.43 MB

PDF (Volledig document), 46.39 MB

r 59
_ Per transport Fos. 1,231,000
1 President, 1p1·0e.des K.iederf`cs 3,050. fes. 6,100
1 Ptegter van Instructie. ..... » 2,450
j 1 Regter, 1 Substituut ieder Fos. 1,100. » 4,200
1 Griffier. ..... _ ..... » 1,700
_ 1 Gommies­Grilüer ........ » 900
Iedere Regtbank. Fos. 15,350-d
j Maakt voor 8 Regtbanken Fos. 122,800
. Zoodat de geheele Jurisdietie in België kost, __
i behalve de vrede­regters, ....... Fos. 1,353,800
J waarbij men nog jaarlijks 50,000 1`es. mag rekenen voor
V reis- en verblüfkosten van de raadsheeren, die lloven van
` assises gaan presideren; dus betaalt België 1,403,800 fes.
j aan jaarwedden voor de drie graden van jurisdictie, waar-
voor Nederland volgens de tegenwoordige wet (zonder
j jin aanmerking te nemen die van 1840) te koste legt
{ f956,300. ’t ls niet te ontkennen dat de Justitie bg
· ons wat duur is. Ellen zal evenwel meer dank inoogsten
bij de goede burgerij, wanneer men de proceskosten en
registratie weet te verminderen, dan door de schatkist in
i het stuk van de jaarwedden te verligten, waarvan de be-
Z lastingsehuldigen gewoonlijk niets in hun zak gewaar worden.
3 En thans mijn vriend! - gij weet, ik houd er niet van ,
t een onderwerp tot den bodem toe uitte putten; derhalve:
f Ile domum salurae, rem`! Hespcrus, z`/0 copc·h'ac·, zoo als
onze rector zoo gaarne plagt te zeggen als het etenstijd
_ werd en zijne leerlingen hem begonnen te vervelen.
Geloof mij enz.