HomeBrieven van een' jurist aan een' bureaucraat over regterlijke organisatiePagina 67

JPEG (Deze pagina), 586.18 KB

TIFF (Deze pagina), 6.43 MB

PDF (Volledig document), 46.39 MB

1
. 58 i
III. Hegtbzmlxen van eersten aanleg: ­
Per transport Fos. 647,800
4 Van de eerste klasse: 1 President. Fos. 4,800
1 Viee-President ......... >> 4,000 I
2 Regters van Instructie, ieder fos. 3730. » 7,460
5 Regters, ieder fos. 3,200 ..... >> 16,000 ·
. 1 Procureur des Konings. .... » 4,800
3 Substituten, ieder Fos. 3,200. . . . » 9,600
E 1 Griliier. . ......... » 2,800 3
x 2 Commiesen-Grifriers, ieder fes. 1,700. » 3,400 `
Iedere Iiegtbank à Fos. 52,860 0
lllaakt voor 4 I{egtlJanl;en Fos. 211,440 l
6 Van de tweede klasse: 1 President. Fos. 4,200 1
1 Vioe­Preside11t. ........ » 3,500 4
1 Regter van Instructie. ..... » 3,260 ;
5 Regters, ieder Fos. 2,800 ..... » 14,000 I
1 Procureur des Konings. ..... » 4,200 *
1 Substituut .......... » 2,800 l
1 Griffier. .......... » 2,000 Q
1 Commies-Griffier ........ » 1,200 ï
K Iedere Iïegtbank à Fcs. 35,160 ‘
l Maakt voor 6 llegtbanken Fos. 210,960 ‘
8 Van de derde klasse: 1 President. fos. 3,600 T
1 Iiegter van Instructie. ..... » 2,800 I
i 2 Ilegters, ieder Fos. 2.400 ..... » 4,830 '
1 Procureur des Konings. ..... » 3,600 ik
1 Substituut. ......... » 2,400 '
1 Griffier. .......... » 1,800 g
1 Commies-Griflier. ....... » 1,100 P
Iedere Regtbank à Fos. 20,100 i
. Maakt voor 8 Ilegtbanken Fos. 160,800 ·
11 van de vierde klasse (waarvzui zijn vervullen g
die van Roermond, Diekireh en St. Hubert door
de traetaten van 1839).
Tmmportere. Fos. f 1,231,000