HomeDecentralisatiepolitiek in Ned.-Indi├źPagina 43

JPEG (Deze pagina), 816.15 KB

TIFF (Deze pagina), 7.66 MB

PDF (Volledig document), 36.06 MB

l

41
bepaald door utiliteit, omdat alle materie aanwezig was;
in de kolonie daarentegen, waar de geschiedenis zwijgt,
waar gecreeerd moet worden van niets tot iets en alle
staatkundige opvoeding nog aangebracht, ligt voor begin
" het zwaartepunt onderaan, in de gemeente, opdat van
haar uit worde geplaveid en gebouwd.
i In het premature nu van gewestelijk zelfbestuur ligt de
moeilijkheid voor regeling van het intermediair tusschen
regeering en gemeente. Zoolang het gewest geen deputaten-
;, verband kent, in wiens imperium toezicht over het
j ` lagere huishouden uitteraard is te begrijpen, zal men
j zich moeten behelpen met een interimair stelsel, dat de
` gevaren van beide uitersten, plaatselijke souvereiniteit en
t centrale willekeur voor elkaar het veld doet ruimen. Een
l raadsiiguur van het hoofd van gewestelijk bestuur en
een stel gemeentelijke gedeputeerden, in aantal, behoudens
een minimum, evenredig aan het cijfer der gemeenten
i in het gewest, een soort gemeenten-kamer alzoo, kon ten
; deze wellicht in de behoeften voorzien en mogelijkerwijs,
door het_bijeen brengen der gegevens, de spoorlegster
worden voor gewestelijke zel├╝egeering, tweeden mijlpaal
j aan den weg van koloniaal-staatsrechtelijke ontwikkeling.
V

ij Vrijzinnig, onbeklemd gemeentewezen en ruimgeschaalde
moederlandsche deelname aan het bedrijf laten deze
beide dus het tijdperk openen van nieuwe actie, zoo
broodnoodig voor het Nederlandsch staatsdomein in
lj Oost-Azie!
Welke de gevolgen zouden wezen op vermogens-
rechtelijk terrein van een dergelijk huwelijk tusschen het
Europeesche rijk en de kolonie, het valt hier niet te
-2

rl