HomeDecentralisatiepolitiek in Ned.-IndiëPagina 40

JPEG (Deze pagina), 829.66 KB

TIFF (Deze pagina), 7.65 MB

PDF (Volledig document), 36.06 MB

il

j lf
E ll
38
l de tegenstrijdigste, zich ten slotte vereenzelvigen, omdat in
E zij zich oplossen in het begrip eenheid, en het is voor
een raadsminderheid beter zich daarmee te vergenoegen
j dan door een kunstmatige ambtelijk-Europeesche meer- `T
derheid een dam te moeten laten opwerpen tegen i
mogelijke maatregelen, waarvan de strekking voor haar
niet tot oogenblikkelijk profijt is te herleiden; en waar L
men zich opmaakt tot openbaren zin en openbare controle, t
kan het verdere aan deze beide en een daarmee voeling
houdend repressief toezicht van hooger hand worden
overgelaten. gi
Men aanvaarde een stelsel niet of aanvaarde het met t
i den noodzakelijken aankleve er van en dient dan over
E de leemten heen te stappen om het geheel niet in gevaar
te brengen. Dat getuigde ten minste van ruimere opvatting
en van zuiverder tact.
Hetzelfde middel, dat tegen bovenstaande kwaal werd 4
aangeprezen -­ ambtelijk-Europeesche meerderheid in den l
raad -­, zou ook het preservatief aan de hand doen tegen g
§ Mondermijning van het zedelijk overwicht der Indische lv
Sr Regeering”. Ook aan dezen tak van hygiëne -~ het V
i punt in quaestie werd reeds aangeroerd-zijnlichtzinnig- l
heid bot te vieren is in gemoede niet geraden, want Q
waarlijk, geen droeviger figuur dan een ondermijnd gi
gezag! en vermits het vast staat, als een paal boven
water, dat van geen centraal gouvernement ter wereld
het moreele crediet bestand is tegen de booze samen- L
zweersels en bokkesprongen van locale vroedschappen, r
zoo is het onverantwoord deze arglistig aangelegde
onheilstichtsters niet reeds bij gelegenheid harer geboorte
te kortwieken. Des ondanks echter ­- en dit in ernst-- '
mag het betwijfeld worden of de zedelijke kracht, welke §
çlä
1
i
ai ·