HomeDecentralisatiepolitiek in Ned.-IndiëPagina 37

JPEG (Deze pagina), 788.25 KB

TIFF (Deze pagina), 7.73 MB

PDF (Volledig document), 36.06 MB

: 35
tot het inwerkingtreden een project van voorbereiding
l noodig wezen voor elk aanvankelijk tot gemeente te
verheffen gebiedsdeel in het bijzonder en voor alle te
" samen. Als voorgangsters kon het oog vallen op de
4 à 6 voornaamste steden van java, omdat zij het nieuwe
garnituur het meest van noode hebben, de beste materie
j leveren voor plaatselijke organisatie en het volledigst
Ai hare levenskracht aan het licht zullen brengen.
Voor invoering en overgang had men even zoovele
Q leiders uit te zenden, bekwaamd in en vertrouwd met
L gemeenterecht en -administratie, welke naar eigen in-
zicht hun taak ter plaatse hebben te ontwerpen, daarna
eveneens ter plaatse commissoriaal aan elkaars oordeel
te toetsen, terwille van gelijkvormige schematiek, en
E eindelijk als commissie de door de wet gewilde verhouding
jj tusschen staat, gewest en gemeente pasklaar te maken
voor de praktijk.
De aldus uitkomende personen zouden zich een of
j meer door hen zelven te kiezen assessoren kunnen doen
toevoegen en na afloop hunner preparatieve werkzaam-
heden voor een eerste benoeming tot burgemeester bij
jl voorkeur in aanmerking komen.
j Het zou wijders bijzondere aandacht verdienen om
voor de grootere plaatsen in het ambt van burgemeester
i en secretaris als regel te doen voorzien van uit Nederland,
en aan de desbetreffende vacature der hoofdplaatsen
dezelfde zorg te wijden als dit ten aanzien der groote
gemeenten in patria het geval pleegt te zijn, zoowel
ä opdat steeds in de hoogere lagen een stel ambtenaren
ii voorhanden ware, ingewijd in gemeentelijke politiek
j _ onder de auspiciën eener uitmuntende wetgeving, als
opdat er gedurende den loop van een afzienbaar tijds-

l.
l
«