HomeDecentralisatiepolitiek in Ned.-IndiëPagina 25

JPEG (Deze pagina), 733.62 KB

TIFF (Deze pagina), 7.68 MB

PDF (Volledig document), 36.06 MB

s
23
deelten van die gewesten zijn ingesteld"; 68b bevat regeling
_ van toezicht alzoo, maar ook van competentie? Naar
juridisch geweten beslist neen! Immers de attributen,
V waarvan sprake is, zijn door het Regeerings-Reglement
al in de art. 57, 71 en 72 alle aan bepaalde machten toe-
gekend, gewestelijke organisatie van persoonlijke diensten,
regeling van autonomie der inlandsche gemeenten, het
maken van reglementen en keuren van politie; gaat het
nu aan in een daaraan derogeerend artikel te zeggen
I tot de Indische Regeering: daar hebt ze alle ter uwer
beschikking, deel ze uit aan wie ge goedvindt? En dat
ter wille van een regime, waarvan de beginselen schuilen
in de uitvoering en de uitvoering in blanco is opgedragen
aan die zelfde Regeering? Het zou niet anders beteekenen
dan het grondwettelijk Reglement op zijde gezet en de
schepping van een nieuw beleid van koloniale regeering
overgelaten aan de prudentie van den gouverneur-
generaal; een vrijbuiterij tegen de constitutie zelve, een
machtsdelegatie waaraan de rijkswetgever in goede trouw
geen medewerking kan verleenen.
Uit het geheele project spreekt overigens een onoor-
«‘=‘ deelkundig besef van wat aan de Indische overheid op
de schouders wordt gelegd. Aan haar is het te ontwerpen,
l in te voeren, te controleeren, aan haar de personen en
toestanden te wegen en te bestudeeren; zij heeft praece-
` denten te stellen en administratief-rechtelijke jurisprudentie
te scheppen, al haar aandacht te spannen en in objectief
recht te beslaan, een uiterst moeilijk en langdurig proces
in zijn volle veelzijdigheid te volgen en te leiden, alles