HomeDecentralisatiepolitiek in Ned.-IndiĆ«Pagina 18

JPEG (Deze pagina), 848.56 KB

TIFF (Deze pagina), 7.67 MB

PDF (Volledig document), 36.06 MB

j
L.
16
wond niet is; niet het mistasten in de keuze is de grond-
kwaal maar het gebrek aan middelen, dat tot keuze noopt.
Ook naar het nieuwe stelsel zal de centrale regeering
voor dezelfde moeilijkheid staan, want al is het niet in
den vorm van eigen-besluit, in dien van toezicht en sanctie
heeft zij ten slotte over alle gewestelijke en plaatselijke
behoeften een uitspraak te vellen, en daarbij blijft het
systeem van voorlichting onveranderd en haar plicht om
jl te zorgen voor het financieele begrootingsevenwicht
onaangetast. r-
Naar een bescheiden opmerking staan wij hier voor
een der zwakke zijden van het voorstel, en hoe de prak-
tijk zich er naar zal plooien blijft een klemmende vraag,
te klenimender omdat het recht op bevrediging van K
plaatselijke behoeften naar den opzet en het doel van den l
maatregel ten aanzien van alle deelen en onderdeelen
genivelleerd wordt, en deze dus, wel verre van achter- _
stelling te dulden, hun nieuw recht algemeen zullen
kunnen handhaven; indien b.v. aan het eene gewest te
jl; weinig wordt toegekend, aan het andere daarentegen
wat het noodig heeft, zou het eerste zich met evenveel
recht verzetten als het tweede, wanneer diens aandeel
ten bate van het andere werd ingekort.
In de rede ligt derhalve een zoodanige afscheiding uit de
algemeene geldmiddelen als rekening houdt met het ,q.,
euvel van voorheen, door de memorie aldus aangeduid:
,,zoodat hier het noodige wordt onthouden en ginds _
zekere vrijgevigheid heerscht", wat dus in werkelijkheid
neerkomt op gelijke voorziening in elke locale benoodigd-
heid of meer zakelijk gesproken, op vermeerdering van
uitgaven.
Indien nu op een budget een totaal aan middelen,
JM
,

ii