HomeBedenkingen tegen de nieuwe regterlijke verdeeling van de provincie Friesland, voorgesteld bij het ontwerp van wet, regelende hePagina 5

JPEG (Deze pagina), 368.94 KB

TIFF (Deze pagina), 6.18 MB

PDF (Volledig document), 10.73 MB

BEIIENKINGEN
TEGEN DE
NIEUWE REGTERLIJKE VERDEELING
vEN DE
PROVINCIE FRIESLAND,
VOORGESTELD BIJ
HET ONTWERP VAN WET,
REGELENDE
E HET REGTSGEBIED DEH REGTERLIJKE COLLEGIEN ENZ.
Jhr. Mr. J. H. F. K. VAN SWINDEREN.

TE LEEUWARDEN, me
VV. JE E:1ï II c>1? E2
1862.