HomeOok een woord voor behoud der aanbevelingen bij vacaturen in de regterlijke magtPagina 49

JPEG (Deze pagina), 446.00 KB

TIFF (Deze pagina), 7.12 MB

PDF (Volledig document), 34.54 MB

ä Y Y Y "§
li "
li t
ll ‘ ‘
Y
E l
45
zes weken vóór het tädstip van de invoering dezer wet
aan ieder van de Geregtshoven eene opgave van de be- , ·
trekkingen, die onder zijn regtsgebied moeten worden vervuld,
met eene lijst van de ambtenaren van de ontbonden regt- j
banken en kantongeregten, die voor eene nieuwe benoeming ‘
in aanmerking kunnen komen, benevens van de verdere
gg sollicitanten, die zich voor de verschillende betrekkingen W
hebben opgedaan. _ i
Op die aanbevelingen zgn toepasselük de beide laatste
leden van het boven aangehaald artikel 18b.
tl l
j!
E t
il 1
i
ft
1
Eg :
lf j
T
lt i r