HomeOok een woord voor behoud der aanbevelingen bij vacaturen in de regterlijke magtPagina 47

JPEG (Deze pagina), 677.81 KB

TIFF (Deze pagina), 7.10 MB

PDF (Volledig document), 34.54 MB

1
al
. 1% r
43
10. tot ambtenaar van het openbaar ministerie of tot
griffier of substituut-griffier van den Hoogen Raad, een ‘
Geregtshof of eene Regtbank, gedurende een tijdvak van A
ten minste drie achtereenvolgende jaren; j
en 2°. tot president, vice­president of lid van een i
regterlijk collegie of tot kantonregter, gedurende een tijd-
vak van ten minste vüf achtereenvolgende jaren.
Art. 18b. Wanneer eene plaats van president of vice- A
president van een regterlük collegie, of eene plaats van lid van
een Geregtshof of van eene Regtbank, of eindelijk eene
j plaats van kantonregter open valt , wordt eene lüst van
j aanbeveling van drie kandidaten aan den Koning aan-
geboden, om daarop zoodanig acht te slaan als hij zal t
dienstig oordeelen.
Die lijst van aanbeveling wordt opgemaakt:
indien het geldt eene plaats van president of vice-president
van den Hoogen Raad of van een Geregtshof door den C
l Hoogen Raad;
indien het geldt eene plaats van raadsheer in een Geregts- L
hof of van president of vice­president van eene Regtbank
­ door het Geregtshof waarin of onder welks regtsgebied
de plaats is opengevallen; I
indien het geldt eene plaats van regter of van kantonregter ·
door de Arrondissements­Regtbank, waarin of onder welker J
_ regtsgebied de plaats is opengevallen. ij
Tot het opmaken van de lüst van aanbeveling wordt
medegewerkt door het hoofd van het parket bij het aan- A
bevelend collegie. “
De lüst van aanbeveling wordt gelüktijdig met het besluit l
van benoeming in de Staats­Courant openbaar gemaakt.
Art. 7. 7,
De artikelen 47, 49 en 52 der wet op de regterlijke ik
organisatie en het beleid der justitie worden ingetrokken,