HomeOok een woord voor behoud der aanbevelingen bij vacaturen in de regterlijke magtPagina 42

JPEG (Deze pagina), 731.20 KB

TIFF (Deze pagina), 7.14 MB

PDF (Volledig document), 34.54 MB

[
i
r ss
Eene vierde oorzaak , waaraan in niet geringe mate de
é mindere deugdelnkheid van de zamenstelling van de reg- .i
Y. terlnkc magt is te wnten , is de gewoonte om ook tot
` de minste regterlnke betrekkingen alleen gegraduëerden
i aan te stellen.
Dat voortdurend benoemen van meesters in de regten
3 tot gritïiers bn kantongeregten is uit een praktisch oog-
· punt een groot en dubbel kwaad. .
f` Het bezorgt aan een aantal van die ambtenaren eene
gevoelige teleurstelling, wanneer het hun niet gelukt lang-
· zamerhand eene betere positie te gaan innemen; en het
i oefent een slechten invloed uit bn het vergeven van hoo-
` gere betrekkingen, omdat het er toe leidt om een systeem
‘ van opschuiving aan te nemen , niet gegrond op verdien-
pi sten, maar gegrond op medelnden.
` Het kan niet ontkend worden, die gewoonte heeft reeds
gl nu ten gevolge dat men met een aantal jonge ambtenaren
zit, met welke men geen weg weet.
i En waartoe dient het om voor grifiiers bn kanton-
geregten gegraduëerden te kiezen?
i Het zou slechts dan te verdedigen znn, indien het voor
de betrekking nuttig was, dat zn door gegraduëerden
i werd bekleed, of indien de waarneming van die betrek-
n king eene oefenschool was voor hoogere ambten.
Q Dat men den doctoralen titel zou moeten verkregen i
f hebben om een goed grifiier van een kantongeregt te znn, r
zal wel niemand beweren.
n En voor oefenschool voor de hoogere magistratuur is eene
grifïie van een kantongeregt volmaakt ongeschikt, daartoe ;
is de uitoefening van de baliepraktnk verreweg te verkiezen. M
Ik behoor niet tot hen, die van oordeel znn, dat men l
zooveel mogelnk de hoogere magistratuur in de oudere
balie moet zoeken ; daartegen bestaan naar mnne bescheiden .
l
I.