HomeOok een woord voor behoud der aanbevelingen bij vacaturen in de regterlijke magtPagina 11

JPEG (Deze pagina), 687.78 KB

TIFF (Deze pagina), 7.10 MB

PDF (Volledig document), 34.54 MB

7
zelfs in de dagelijksche zamenleving doen gevoelen, dat hij
in den regel partügenooten in zijne omgeving vindt en ook
van hen de gewone reeommandatiën pleegt te ontvangen.
j Het is niet anders. De uitbreiding van de democratie,
g de ondervinding leert het overal, verscherpt de partij-
i schappen, maakt dat bij alles politieke consideratiën in
aanmerking komen , maar maakt dan ook tevens dat de +
onafhankelijkheid en de zelfstandigheid bij hen, die het
bestuur in handen hebben , gaan verloren. j
Een minister van justitie in den tegenwoordigen tijd
kan geen vakman zün; hij moet mede im Strudel
en hij mist de vräheid, die noodig is, om zijne aansprake­
lijkheid voor de door hem geprovoceerde benoemingen te E
kunnen gevoelen. ?
. Het tweede vereisehte dat in een minister gevorderd l
wordt om aan hem gerustelijk de zamenstelling van de
regterlijke magt te kunnen overlaten , is , dat hij volkomen 1
op de hoogte moet zän om goede benoemingen te kunnen j
doen; dat wil zeggen, dat hij moet kennen de behoeften
van ieder collegie en dat hij moet kennen het personeel 1
van de magistratuur.
En nu vraag ik wat is er van dat vereisehte in den
tegenwoordigen tijd? Hoe is het mogelijk dat het wordt
aangetroffen in mannen , die aan het hoofd van het Depar­ ä
- tement van Justitie worden geplaatst, niet omdat zij zijn
specialiteiten in het vak, maar omdat zij zijn politieke l
personen, die het hunne kunnen bijdragen, om de partij ;
wat langer aan het roer te laten? Hoe is het mogelijk j
dat dit vereischte in ministers wordt gevonden in tijden,
waarin de ministeriën gelukkig zijn, die een voortbestaan
van twee jaren beleven? {
Men antwoordt: de minister heeft ten volle de gelegenheid,
l