HomeAve Christe!Pagina 9

JPEG (Deze pagina), 699.85 KB

TIFF (Deze pagina), 6.18 MB

PDF (Volledig document), 11.02 MB

I l
_ 7
l _ blootweg omdat zij kennis kregen aan ons Manifest.
Hij scherme niet met mogelijkheden naar eigen fan-
, O jl tasie, maar voere de werkelijkheden aan, welke de
i Rechtbank kan hooren en zien.
.· _ Waar is de valsche leuze, waar zijn de valsche
Q beloften van ons Manifest?
j _ Noemt u ,,Vrede op aarde!" uit den Engelenzang
. een wlsc/ze leuze? ‘
Is gevangenisstraf of de kogel in dezen gevaarlijken
I tijd een valse/ze belofte?
Ik vermeen, dat men gevangenisstraf of den kogel
tegenwoordig wel tot de beloften mag rekenen die
, in vervulling kunnen gaan, tot de ware en Wisse
‘_ beloften dus.
j.
·i ·§`_ Het heele betoog van den Officier van Justitie
valt uiteen in vooronderstellingen. Van vooronder-
stellingen uitgaande uit te loopen op voorondersteld­
`_ heden: mag dat rechtsvoortgang heeten'?
ll Ik meende altijd, dat men in een proces behoorde l
te werken met zekerheden.
J - Nu heb ik er niets tegen, op hypothesen veroor-
deeld te worden, indien ik dan ook maar een
- hypothetischegevangenisstraf of een hypothetische
, geldboete krijg. _
H Laat dan het een zoowel als het ander hypothetisch
` zijn. Dat houdt steek.
1 Maar eilieve! zoo iets noemt een verstandig mensch
toch geen rechtshandel.
Ik ontvang zoo den indruk, dat de Officier van
l Justitie er een tendenz­proces van maakt. Maar _
v 1
t