HomeAve Christe!Pagina 7

JPEG (Deze pagina), 743.49 KB

TIFF (Deze pagina), 6.17 MB

PDF (Volledig document), 11.02 MB

gi ` ` ``" `" " '`'' i I ‘ ”
l
V jl
v
A s
Of is getuigen tegenwoordig ook al staatsmisdrijf?
Ik ben in staat van beschuldiging gesteld, omdat
l . ik heb durven getuigen. ­
j · Maar dat is wederrechtelijk!
In art. 131 van het Wetboek van strafrecht -­-
I en dat gij dit artikel tegen mij in werking wilt brengen,
I bewijst toch dat gij het woord van Cicero: inzferarma
j silent leges, nog niet toepasselijk laat zijn - staat
geen woord over het misdadige van een openbaar
getuigenis. Er is daar wel sprake van ,,opruiing".
<’ Edoch: naar de letter en naar den geest is het
Manifest absoluut geen eprniing.
Mijnh. de Voorz.! ik wil noch voor u, noch voor
den Officier van Justitie, onderdoen in hartgrondige
liefde voor onze moedertaal, sterker: ik acht mij
{5 niemands mindere hier in zuiverheid van taalgevoel.
Zoowel naar zijn geschiedkundige afleiding als naar
« zijn tegenwoordig spraakgebruik is ,,opruiing” heel
wat anders dan waarvan het Manifest getuigenis geeft.
`Etymologisch is ,,opruiing" het woord en begrip,
dat precies tegenover het woord en begrip ,,beschaving"
staat.
,,Beschaven" is vlak en effen maken met den
jl draad van het hout mee; ,,opruien" is ruw en ruig
i W maken tegen den draad van het hout in. Opruiing
is juist het tegendeel van beschaving.
. e ‘ De opstellers en onderteekenaars van het Manifest
_ zouden niets liever wenschen dan dat tusschen alle
i` volken de verhouding vla/2 en eyïen ware.
Q' I Al wil het Manifest niet ageeren, maar slechts
getuigen, het kan niet anders dan beschamend werken.
j T
l [jiu ' ,