HomeAve Christe!Pagina 6

JPEG (Deze pagina), 682.92 KB

TIFF (Deze pagina), 6.17 MB

PDF (Volledig document), 11.02 MB

gi
. j l
jl
moed van den wereldoverwinnenden Christus. Hem
mijn dank!
Onder het aanhooren van het requisitoir welde
mij telkens de vraag naar boven: waar heeft de Off. il
van Justitie het tegen? .
Hij dient het te hebben tegen zeker Manifest;
maar daar bepaalt hij zich niet toe, zooals zijn plicht ·
ware te doen.
Want, mijnh. de Voorz.! ik sta hier niet terecht
_ over het antimilitairisme in het algemeen - maar {
uitsluitend over den inhoud van het zoogenaamde
Manifest der dienstweigeraars. n
Het corpus delicti noemt zichzelf ,,manifest", een
zelfstandig naamwoord hetwelk af te leiden is van `·j
het Latijnsche werkwoord mmzifesiare, dat openbaren
beduidt. i X.
Een manifest, en zoo ook ons Manifest, is een
openbaring, een openbaar getuigenis. Wat anders is
het niet. Er bestaat geen rechtskundige spitsvondig­
heid, die er met recht iets anders dan een openbaar l»
getuigenis van maken kan. Met recht - zeg ik - _
want een diplomaat als Talleyrand zag kans om
zelfs den vroomsten Christen en den onderdanigsten
staatsburger, op de onschuldigste uitspraak, naar de
galg te verwijzen. · " ‘ C u
Het Manifest is van het begin tot het einde in - _
den getuigenden toon gehouden. Ik verzeker u, dat _
wij ons heel wat anders zouden hebben uitgedrukt, ze
indien wij zelfs maar hadden willen prozfesteeren.
l