HomeAve Christe!Pagina 5

JPEG (Deze pagina), 717.86 KB

TIFF (Deze pagina), 6.15 MB

PDF (Volledig document), 11.02 MB

l
Of is getuigen tegenwoordig ook al staatsmisdrijf?
lk ben in staat van beschuldiging gesteld, omdat
ik heb durven getuigen. »
j · Maar dat is wederrechtelijk!
In art. 131 van het Wetboek van strafrecht -
en dat gij dit artikel tegen mij in werking wilt brengen,
. bewijst toch dat gij het woord van Cicero: internrma
j silent leges, nog niet toepasselijk laat zijn - staat
j geen woord over het misdadige van een openbaar
getuigenis. Er is daar wel sprake van ,,opruiing".
Edoch: naar de letter en naar den geest is het
Manifest absoluut geen 0,/inning.
Mijnh. de Voorz.! ik wil noch voor u, noch voor
den Officier van Justitie, onderdoen in hartgrondige
liefde voor onze moedertaal, sterker: ik acht mij
niemands mindere hier in zuiverheid van taalgevoel.
Zoowel naar zijn geschiedkundige afleiding als naar
a. zijn tegenwoordig spraakgebruik is ,,opruiing” heel
h wat anders dan waarvan het Manifest getuigenis geeft.
`Etymologisch is ,,opruiing" het woord en begrip,
dat precies tegenover het woord en begrip ,,beschaving”
staat.
,,Beschaven" is vlak en effen maken met den
draad van het_hout mee; ,,opruien" is ruw en ruig
l er maken tegen den draad van het hout in. Opruiing
T is juist het tegendeel van beschaving.
_ ‘ De opstellers en onderteekenaars van het Manifest
_ zouden niets liever wenschen dan dat tusschen alle
j' volken de verhouding vlak en ejïen ware.
E A Al wil het Manifest niet ageeren, maar slechts
getuigen, het kan niet anders dan beschamend werken.
jj T
lje .