HomeAve Christe!Pagina 10

JPEG (Deze pagina), 695.83 KB

TIFF (Deze pagina), 6.21 MB

PDF (Volledig document), 11.02 MB

8
een tendenz­proces heeft nooit recht van bestaan.
De Rechtbank is een straf- of Wraak­instituut en
mag enkel rekening houden met hetgeen gebeurd I
is. Ware de Rechtbank een opvoedingsinstituut, ja
dan ware een tendenz­proces op zijne plaats; want
wie hier spreekt van tendenz, denkt aan hetgeen
mogelijkerwijze zal kunnen gebeuren en nu nog _
paedagogisch te voorkomen is.
i Edoch . .. zoo’n tendenz­proces zou nooit verder
mogen gaan dan tot afsc/zrilz/zen, en afschrikken doet j
men niet met vverkelijkheden, maar met mogelijk-
heden, m.a.w. men bedreigt wel, doch voert niet uit. `
Voor iets verledens - wat dus werkelijk is - `
moge men doen lijden; nimmer mag men doen
lijden voor iets toekomends ­­­ wat slechts mogelijk is.
Begrijpt men dan niet welk een schrikbewind men ­
invoert, wat een terrorisme men schept, wanneer men
tendenz-processen met heusche vonnissen toelaat?
Men behoeft niet in de rechten gestudeerd te
hebben; als men alleen maar rechtvaardig is, kan
men dit wel begrijpen.
Mijnh. de Voorz.! ik vraag u nog eens: is ge-
tuigen ooit een staatsmisdrijf?
Getuigenis­afleggen kan een misdadiger. Maar ge-
tuigen kan een misdadiger nooit.
Getuigenis­afleggen behoort op iuridisch en justi-
tiëel terrein thuis. Getuigen echte_r is altijd een goed-
zedelijke daad.
Zoo is getuigen het onschendbaar recht van ieder ‘
burger.
re.