HomeDrankzucht en hoe die tegen te gaanPagina 9

JPEG (Deze pagina), 458.29 KB

TIFF (Deze pagina), 4.34 MB

PDF (Volledig document), 18.13 MB

l
j op eigen ervaring gegrond, schijnt mij zoo afdoende
mogelijk toe, en zal waarschijnlijk geen ernstige
l tegenspraak ontmoeten. Doch wat we er uit leeren
l is dit: dat de drankellende onder het lompen­proletariaat
niet maar afdoende te bestrijden is door geheel-
T or1thouders­propaganda alleen, zelfs niet door ’t
j opzenden van de meest verslaafde dronkaards naar
l asylen; en evenmin alleen door de macht der
l religieuze opwekking zooals het Leger des Heils met
+ zooveel toewijding tracht te bewerken. De tegen-
l werkende kracht is voor hen bij wie de drankzucht
reeds te diep geworteld is, te groot; de verleiding loert
elken dag, elk uur, en vindt in het zwakke, onvoldoend
gevoede vleesch een te machtigen bondgenoot.
Behalve zedelijke verheffing moet men zulke
menschen brengen een gezonde, voldoende voeding;
dan eerst bestrijdt men hun alcoholisme met kans
op duurzaam succes. Dit is echter een raad, die
gemakkelijker te geven dan te volbrengen is; zij
,, wijst er echter op dat het drankvraagstuk onafschei-
; delijk samenhangt met de vraagstukken van den
arbeid en het pauperisme; en dat de waarachtige
drankbestrijder behoort mede te arbeiden aan het
tot stand brengen van een betere, rechtvaardiger
samenleving, waar geen klasse van hongerlijders
meer zal zijn.
De tweede oorzaak van drankzucht is vleesclz-
‘ 7