HomeDrankzucht en hoe die tegen te gaanPagina 7

JPEG (Deze pagina), 466.47 KB

TIFF (Deze pagina), 4.30 MB

PDF (Volledig document), 18.13 MB

X zij vaak zelfs de overtuigden, de geredden, terugdringt
in den jammerpoel en onredbaar ten gronde doet
gaan - en die kracht is de drankzucht.
Wil de anti­drankbeweging dus duurzaam succes
hebben ­- in veel meerdere mate dan tot dusver;
wil zij haar propaganda klemmender, haar arbeid
vruchtbaarder, haar resultaten duurzamer doen zijn,
dan behoort zij, veel meer dan tot dusver ’t geval
is, aandacht te wijden aan de drankzucht, en de
middelen aan te prijzen en toe te passen welke de
drankzucht kunnen wegnemen, of, beter nog, kunnen
voorkomen.
Daartoe willen we eenige opmerkingen maken,
eenige gegevens bijeenbrengen, in de hoop dat zij
de ernstige drankbestrijders mogen nopen tot meerdere
belangstelling in en een dieper onderzoek van dit
allergewichtigste onderdeel van het alcoholvraagstuk.
Behalve een aangeboren drankzucht, ontstaan
door oorzaken die vóór de geboorte reeds werkzaam
waren, schijnen er twee groote oorzaken te zijn
welke tijdens het leven van den mensch de drank-
zucht kunnen doen ontstaan.
De eerste oorzaak is ovzdervaeding. Om kort, en
toch duidelijk­overtuigend te zijn, wil ik mij hier
bepalen tot een aanhaling uit het bekende werk van
den Russischen arts W. Weressajew (pseudoniem
van Dr. Smidowitch), dat in 't Duitsch verschenen
g' s