HomeDrankzucht en hoe die tegen te gaanPagina 6

JPEG (Deze pagina), 502.67 KB

TIFF (Deze pagina), 4.30 MB

PDF (Volledig document), 18.13 MB

. schappelijk leven gewaardeerd en bestudeerd wordt.
Bij den strijd tegen de drankellende, met hoeveel
warmte en toewijding die ook gestreden wordt,
schijnt men echter nog niet voldoende van de
bovengenoemde nieuwere beginselen doordrongen te
2Q zijn. Leest men de geheelonthoudersbladen, hoort
, men de lezingen en voordrachten der drankbestrijders,
E let men op de onderwerpen die op anti-alcohol-
Q cursussen ter sprake worden gebracht, dan ziet men
weinig of geen aandacht geschonken aan datgene
wat toch de grondoorzaak is van het alcoholisme,
dat zulk een diep-invretende ziekte in individu en
T samenleving geworden is -­ namelijk de drankzuchz'.
Want als er geen drankzuchzf bestond, zou het
ll; zeer weinig inzicht en inspanning vereischen om
den alcohol te laten staan. Als niet het lichaam
t, schreeuwde om drank, zooals dat van den verslaafden
lf rooker om tabak, zooals dat van den morphinist om
opium of morphine, dan zou toch waarlijk het voor
de hand liggend inzicht dat men als alcoholgebruiker
Qi zijn geld uitgeeft om er onvrede, armoede, ziekte,
huiselijke ellende, een gedegenereerd nageslacht
mee te koopen, voldoende zijn om verreweg de
meeste drankgebruikers te nopen dat ellendige vergif
voorgoed te laten staan.
Maar ’t is anders gesteld bij zeer velen. Er
ll bestaat een tegenwerkende kracht waarop alle
CD redeneeringen afstuiten; een kracht zoo sterk dat
4 L

t