HomeDrankzucht en hoe die tegen te gaanPagina 5

JPEG (Deze pagina), 419.87 KB

TIFF (Deze pagina), 4.28 MB

PDF (Volledig document), 18.13 MB

lj äääääïêäïääêääääêäääääääää
w Eöäöêöäöäöäääöäöäääêëäääïêöêöêëä J
Terwijl het vroeger, zoowel bij lichaamsziekten
als bij maatschappelijke kwalen, gebruikelijk was de
onaangename verscngyrzselen zoo goed mogelijk weg
te nemen en onhinderlijk te maken, heeft men in
de laatste tijden meer en meer begrepen dat dit
niet de goede manier is die op den duur de
gewenschte resultaten geven kan. Thans is men er
op uit om van de aan ’t licht tredende ziekte- l
verschijnselen de dieper­liggende oorzaken op te
sporen en die oorzaken weg te nenzen-- de rationeele
ziektebehandeling. En daarnaast tracht men, voor
zoover dit mogelijk is, door doeltreffende maatregelen
de ziekte-oorzaken zzeïwgkierd te honden, gedachtig
aan het wijze gezegde: voorkomen is beter dan
genezen. Dit beginsel ligt ten grondslag aan de '
hygiëne, de gezondheidsleer, welke dan ook meer
en meer op alle gebieden van persoonlijk en maat-
‘ s