HomeDrankzucht en hoe die tegen te gaanPagina 34

JPEG (Deze pagina), 581.88 KB

TIFF (Deze pagina), 4.31 MB

PDF (Volledig document), 18.13 MB

[ V
l t

· ".‘«£.l;ë
beidsleven, verbetering van woningtoestanden, tuin-
E j steden, terugkeer tot het land, ­­in één woord: voor
jj verhefiing van het ware mensch-zijn: lichamelijk,
l l intellectueel en geestelijk.
I En ’t is niet te ontkennen dat al deze goede
{ dingen, die l’1BlI vegetarlsme Daslïïäêfl, alle hun gun'
j j gtigen invloed moeten hebben op den strijd tegen
lil v het alcoholisme. Hoe hygiënischer de mensch leeft,
l l hoe gezonder hij zich voedt, kleedt en woont-des
l te minder vat heeft de alcchelverzeeldne OP hem-
r` 1-toe znrvetder en menschwaardiger de arbeids-
voorwaarden zijn, des te minder ontstaat reden voor
r" ondervoeding als gevolg van werkeloosheid en de
Z . andere omstandigheden welke in onze tegenwoordige
ä i maatschappij tot pauperisme leiden.
’ Hoe meer de mensch zich ontwikkelt en behagen
l vindt in geestelijk verheffende lectuur, in strevingen
N met een ideaal doel, des te minder zal hij zijn ge-
jt ngggen zoeken in beuzelarijen en lecligheid, die alleen
5 ,,gezellig" worden door er bij te drinken.
_ ¢ Zoo geeft het vegetarisrne nog veel méér in den
l » strijd tegen drankzucht en drankgewoonten dan
I vleeschonthouding alleen. Het voert den strijd tegen
llvl het alcoholisme over de geheele linie-
Komt dan, geheelonthouders en vegetariërs- de
handen inéén.
FELIX ORTT.
i r g‘?~geQ=ê
lr
ll; 32 ‘
·‘ <. ;i.¥··ä