HomeDrankzucht en hoe die tegen te gaanPagina 33

JPEG (Deze pagina), 479.37 KB

TIFF (Deze pagina), 4.32 MB

PDF (Volledig document), 18.13 MB

t- Laat het zóó worden dat wij niet langer spreken
kunnen van een ,,onderscheid tusschen ons en de
e j onthouders", maar dat van beide zijden alle, alle
krachten ingespannen worden tot wegneming van
s de drankzucht zoowel als van de daaruit voort-
­ spruitende persoonlijke en maatschappelijke ellende.
Nog een slotopmerking ter verheldering van ’t
[ bovenstaande 1
_ Onthouding van vleeschgebruik is een eisch ge-
l bleken, door de physiologie gesteld en door de ervaring
W bekrachtigd, tot opheffing van de drankzucht.
l Het vegetarisme stelt als beslissende voorwaarde:
l onthouding van vleeschgebruik; dus het vegetarisme
beantwoordt hiermede aan den gestelden eisch.
Maar het vegetarisme omvat veel méér dan het
j volgen van een vleeschloos dieet. Het vegetarisme
is de leefwijze die tot strekking heeft: vermeerdering
j van gezondheid en levensgeluk en toeneming van
beschaving en menschelijkheid. Als zoodanig brengt
het vegetarisme reeds vanzelf mede: onthouding van
alcoholische dranken en bedwelmende genotmiddelen.
l De welbewuste vegetariër is vanzelf reeds daarmede
geheelonthouder. Maar krachtens zijn beginsel ijvert
het vegetarisme nog bovendien voor een hygiënische
leefwijze, voor overvloedig genot van frissche lucht,
zon en zuiver water, voor algemeene verbetering van
voeding en kleeding, voor een menschwaardiger ar-
31