HomeDrankzucht en hoe die tegen te gaanPagina 32

JPEG (Deze pagina), 490.80 KB

TIFF (Deze pagina), 4.32 MB

PDF (Volledig document), 18.13 MB

! [1 ä
l 4 r
X I lr als het alcoholisme overwonnen door bange, waarheid-
j schuwe, struisvogelachtige strijders?
W je - ,,ja maar mijn dokter hecht er weinig waarde
[ J aan .... "
, l f Sedert wanneer kijken de echte alcoholbestrijders
lj door de oogen van ouderwetsche, bekrompen vak-
j geleerden?
‘ `
E Komt, drankbestrijders, geen ,,ja·maren" meer. p
I Weest dankbaar dat ge een beter inzicht hebt in
1 de grondoorzaak van ’t kwaad dat ge bestrijdt;
[_ weest dankbaar dat er door tal van bevoegden een
krachtig middel gevonden is om dien wortel van ’t
In kwaad uit te roeien; weest dankbaar dat gij nu weet
hoe gij den drankstrijd in nieuwe, veelbelovende z
l banen kunt leiden; weest dankbaar dat gij, behalve
i ‘ door uw persoonlijke onthouding van alcohol, ook ’
nog door persoonlijke onthouding van vleesch, of,
‘ beter nog, door toetreding tot de vegetarische beweging
', meer dan tot dusver uw persoonlijk leven kunt
wijden aan dezen grooten, zoo bitter­zwaren, zoo
j dringend noodigen strijd onzer dagen.
E Geen middel te kras; geen poging te zwaar!
’k > Laat het niet langer gezegd mogen worden wat
_ 7 de vegetariër Gustav Debes terecht zeide:
,,Het onderscheid tusschen ons en de onthouders is dit:
fr wij vegetariërs bestrijden de hoofdoorzaak der alcoholellende,
, en de geheelonthouders bestrijden slechts het direct te
i voorschijn tredende symptoom."
i j 30
l ë
gl