HomeDrankzucht en hoe die tegen te gaanPagina 31

JPEG (Deze pagina), 482.90 KB

TIFF (Deze pagina), 4.34 MB

PDF (Volledig document), 18.13 MB

i
iï r Hiermede kunnen wij de lijst van getuigenissen
' dergenen, die recht hebben tot meepraten in deze
,,1 Ii kwestie, besluiten. Wie nog niet overtuigd is dat hier
a- een hoogst belangrijk, zoo niet het belangrijkste
1* ` wapen in den strijd tegen het alcoholisme te vinden
il j is, is gebonden door sleur of vooroordeel.
.t Maar sleur en vooroordeel passen niet in de
1 drankbestrijding.
­ - ,,ja maar de eisch van vegetarisme is toch
·· overdreven .... "
" ’t Eenige wat ,,overdreven" is, is de drankellende;
en niets is overdreven wat hierboven is aangevoerd
om aan die overdrijving een eind te helpen maken.
i - ,,ja maar ’t is toch wel wat al te erg, als
men het vleesch moet verbieden .... "
Hoe luidt de mooie leus der kloeke drank-
W bestrijders? ,,Geen middel te kras !" En vooral geen
’ middel dat bovendien alles vóór en niets van be-
l teekenis tegen zich heeft.
- ,,ja maar het vegetarisme is impopulair, en we
zullen de sympathie voor de drankbestrijding afbreuk
doen als wij die koppelen aan een impopulaire
beweging als ’t vegetarisme .... "
1 Dus het deugdelijk wapen tegen de diepste oorzaak
ä der drankellende ongebruikt laten uit vrees voor
impopulariteit! Waren de eerste voorgangers in den
drankstrijd ook zoo bang om impopulaire dingen te
zeggen en te doen? Sinds wanneer is een kwaad
{
j 29