HomeDrankzucht en hoe die tegen te gaanPagina 30

JPEG (Deze pagina), 494.07 KB

TIFF (Deze pagina), 4.34 MB

PDF (Volledig document), 18.13 MB

i E
l .
E L t
A ze om vegetarische recepten te mogen ontvangen, erkende _
_ dat onze voeding de beste was en zij zich daarbij veel Q
1 beter voelde,
E III. Een zeer gulzige vrouw, die vroeger op gebraden
i vleesch en halfgare schaapsbouten met sterken drank ge-
{ , leefd had en die in opstand kwam toen wij haar wat
l anders gaven. Is nu overtuigd en heeft onze voeding bij
zich thuis ingevoerd,
' IV. Dienstmeisje - ook overtuigde vegetariër. Heeft
de belangstelling van haar mevrouw weten op te wekken
l ’ die om alle mogelijke inlichtingen, kookboeken enz. ver-
' ` zocht heeft. "
V. Ook een overtuigde vegetariër! Een dame van aan-
5, § zienlijke geboorte en beschaving, die sedert zij ons voor A
i twee jaar verliet, een medewerkster geworden is en allen
g { in haar omgeving tot de proef met het vegetarisme opwekt. l
j. Zij zelf is een wonder van succes.
l E Vl. Een bekwame keukenmeid, nu in betrekking bij een
I l bekenden Nonconformistischen predikant, zeer vast be-
i , sloten aan het vleeschloos diëet trouw te blijven. i
Ik ben voornemens nauwkeurig de verdere uitwerking ,
, van deze voeding na te gaan en aan andere werkers 1
i E in deze richting te toonen dat het raadzaam is de proef l
, ermede te nemen. Ik ben overtuigd dat de toekomst de
· ’ groote waarde ervan in deze bizondere richting bewijzen zal,"
. In deze lijn is voortgegaan, en zooals o.a. getuigd
= werd door Mrs. Bramwell Booth op een vergadering
·, in Grosvenor Square 26 Febr. 1908, met succes. [
4 ,,Sinds wij het vleesch uit de voeding verwijderd hebben
V is het percentage van goede resultaten hooger dan wij
l lj vroeger verkregen."
| - _ 'ï
W I ,_
_ 28 ç