HomeDrankzucht en hoe die tegen te gaanPagina 27

JPEG (Deze pagina), 463.46 KB

TIFF (Deze pagina), 4.28 MB

PDF (Volledig document), 18.13 MB

l
ä
l
Hudson, Directrice van het Tehuis voor drankzuchtige
vrouwen van het Leger des Heils. Deze rede is zoo
ï belangrijk dat wij haar, ofschoon minstens 5 jaar
oud, in haar geheel overnemen.
,,Men heeft mij verzocht hier enkele woorden te zeggen
ä over het resultaat van onzen maatregel, om in ons Tehuis
, voor drankzuchtige vrouwen het vegetarisch diëet in te
ll voeren. Ik kan in ’t algemeen zeggen, dat de weldaden
ervan onberekenbaar zijn, te veel om in het kwartier, dat
j mij is toegestaan om te spreken, recht te doen wedervaren.
X Ongeveer drie jaar geleden werd ik door invloed van
é Mevrouw Booth ertoe gebracht met deze voeding de proef
te nemen. Laat mij vooraf zeggen, dat ik in het Tehuis
vier jaren lang het gewone vleeschdiëet had gebruikt:
j ossenrib, ham, gezouten visch, zuur, peper, mosterd, oesters
en azijn, enz, enz, en dat ik heel weinig vertrouwen had
J in het succes van dit nieuwe denkbeeld.
Sedert dien tijd zijn honderd-en-tien vrouwen uit alle
t klassen der maatschappij door ons Tehuis gegaan; twee
{ derden daarvan behoorden, voor zoover de gewoonte van
drinken en bedwelmende middelen betreft, tot de allerergste
_ gevallen; de meesten waren tusschen veertig en zestig
i jaar oud en waren sinds tien tot zelfs vijf en twintigjaar
l aan den drank verslaafd; sommigen zoo erg, dat andere
i tehuizen hun opname weigerden.
Er waren er, die aan delirium tremens leden, en aan
l morphine verslaafden, die tijden hadden van woeste be-
geerte naar dit vergif, welke bij tijden tot krankzinnigheid
steeg, Anderen waren zoo ontzenuwd en lichamelijk zoo
achteruitgegaan doordat ze sinds weken of zelfs maanden
geen behoorlijk voedsel gegeten hadden, dat ik er een
heel zwaar hoofd in had wat wel ’t gevolg zou zijn, als
25