HomeDrankzucht en hoe die tegen te gaanPagina 26

JPEG (Deze pagina), 479.46 KB

TIFF (Deze pagina), 4.28 MB

PDF (Volledig document), 18.13 MB

. 1

l ' 1
I E
E E grooter aantal die verslaafd waren aan tabak. We bevinden
‘ bijna zonder uitzondering dat ons vleeschloos, vergiftiging
1 tegengaand dieet den trek zoowel naar alcohol als tabak Q
; * wegneemt." I
al j 19 jan. 1909. t
A Dr. Paulsen bevestigt dit (T /12 Arzlïzfacwzay af Q
; { Haal!/z bij M. F. Anderson) aldus: Q
,,Onze persoonlijke ervaring aan het Battle Creek Sana- j
.1 torium leerde ons dat, wanneer wij een dronkaard op een- 1
[_ ‘ voudig dieet van vruchten en granen stellen, zijn dorst rg
g, 1 naar sterken drank bijna met een tooverslag verdwijnt, en j
; , ook dat anderen die schijnbaar van deze gewoonte genezen “
Q zijn, onveranderlijk weer beginnen te drinken zoo zij tot *
, het vleeschgebruik terugkeeren."
i Hierboven is gesproken over het Leger des Heils, `
In welks godsdienstige opwekking alléén niet bij machte ,
is de drankzucht afdoende te bestrijden. We kunnen
= l, hier gelukkig aan toevoegen, dat de leiders van het A
ig Leger dit zelf beseffen, en dat zij aan hun geestelijke 1
M · behandeling der lijders een lichamelijke op vegeta-
rischen grondslag toevoegen. Het resultaat daarvan
A drukt de Brz`z‘z`s/z Hm]!/z Revzkaw van 15 April 1909 E
in ’t kort aldus uit: F
V ,,De actie van het Leger des Heils, ’t welk in zijn
Huizen voor Drankzuchtigen een vleeschloos dieet invoert,
` verdient de grootste opmerkzaamheid met het oog op de
è uitstekende resultaten daarbij verkregen,"
2 Iets naders hieromtrent kan men vernemen uit
; de rede gehouden door de stafkapitein Helen
1 24