HomeDrankzucht en hoe die tegen te gaanPagina 25

JPEG (Deze pagina), 500.99 KB

TIFF (Deze pagina), 4.30 MB

PDF (Volledig document), 18.13 MB

l
ll

ll
A ringen dat alle vormen van dorst naar prikkelende, opwek-
kende middelen rechtstreeks of zijdelings toe te schrijven
zijn aan onnatuurlijk voedsel; en een feit is dat de groote
j meerderheid dergenen die tot een natuurlijk dieet overgaan
l en er eenige jaren lang trouw aan blijven, uit eigen bewe-
`; ging het gebruik van alle prikkelende middelen, die zij
’ vroeger gewoon waren te nemen, opgeven."
l In het werkje van de National Food Reform
` Assocz`a£z`o2z" ,, T/Le Diotetio Treatmenz of Zneöriezg/"
Y waarin bovenstaande uitspraak voorkomt, leest men
‘ ook de volgende verklaring van Dr. j. H. Kellogg,
` den bekenden leider van het Battle Creek Sanatorium,
een medicus met reusachtige, ruim 30­jarige ervaring:
,,Vleeschspijzen bevatten urinezuur en verscheiden andere
vergiftige bestanddeelen die den bloeddruk verhoogen door
samentrekking der kleine slagaderen te veroorzaken. De
onverteerde resten van vleeschspijzen ondergaan een rotting
in den dikken darm en brengen nog andere vergiften voort,
welke, wanneer zij in ’t bloed worden opgenomen, de kleine
bloedvaten doen samentrekken en verwoesten, waardoor
l ook de bloeddruk stijgt. Alcohol veroorzaakt door zijn wer-
, king op de vasomotorische centra, verlamming en verwijding
dier kleine bloedvaten, waaruit aanstonds blijkt dat alcohol
een soort van physiologisch tegengif is ten opzichte der
vergiften die rechtstreeks of zijdelings uit vleeschspijzen
voortkomen. Dit is de reden waarom de vleescheter zulk
een trek naar alcohol heeft, Deze geeft verlichting van de
abnormale spanning en prikkelbaarheid welke deze ver-
giften doen ontstaan.
,,Wij hebben hier aan het Battle Creek Sanatorium
(Michigan U. S. A.) honderden personen behandeld die aan
’t gebruik van alcohol verslaafd waren, en nog een veel
4
l 23
I