HomeDrankzucht en hoe die tegen te gaanPagina 24

JPEG (Deze pagina), 500.14 KB

TIFF (Deze pagina), 4.30 MB

PDF (Volledig document), 18.13 MB

ï ll
l ij
' F
van ervaringen met patiënten gehad die voor dit doel aan j
mijn zorg waren toevertrouwd"
i Dr. med. Alfr. Pfleiderer te Ulm schrijft in zijn Q
‘ opstel ,,De prz`7zez;g>z`eele vaarwaardevz der geheel- j
` 0m‘/z0mii1zg" (Zur S07z1ze1zsez`z‘e des Leöens) .· l
I l ,,Anderzijds geeft echter de vegetarische leefwijze een
t vergemakkelijking voor de geheelonthouding, welke niet
Vl naar waarde te schatten is, Niets geeft meer dorst dan `
j vleesohkost. Doorde zoogenaamde ,,vleeschbasen" (alcalische
fi stoffen welke het vleesch bevat) en die verwant zijn met J
het urinezuur, wordt het bloed van den vleescheter rijk _
i aan urinezuur en scherp, Dat wekt het verlangen om deze
j stoffen door grootere hoeveelheden vloeistof te verdunnen,
­; bij hem op. Nog erger wordt de behoefte aan geestrijke
5 dranken daardoor, dat vleeschspijzen met zout en spece-
, rijen moeten toebereid worden, opdat zij niet laf zullen
smaken. De door zout, peper en kruiden veroorzaakte
. scherpte verlangt nu door overvloedige hoeveelheid vloei-
; stof weer uit het organisme weggespoeld te worden."
De uitspraak, waarmee hij zijn opstel begint, is _
f i
_ de samenvatting van alle daarin voorkomende argu-
menten. Zij luidt: A
Q ,,Tusschen de beide strevingen eener hoogere bescha-
[ ving: vegetarisme en onthouding van alcohol, bestaat de
nauwste verwantschap."
{ Dr. Alex. Haig, de vermaarde Engelsche onder-
’ zoeker op ’t gebied van voeding en aangaande den
. invloed van urinezuur op het gestel, schreef dd. 18
1 Dec. 1908 het volgende:
Z, ,l·let is de grondtoon van mijn onderzoekingen en erva­ b
22
i L