HomeDrankzucht en hoe die tegen te gaanPagina 23

JPEG (Deze pagina), 466.11 KB

TIFF (Deze pagina), 4.31 MB

PDF (Volledig document), 18.13 MB

'I
f het alcoholisme, dien geesel der moderne tijden; en in een
i werk van Eduward Raoux dat niet genoeg wordt aan-
;.f gehaald (Manuel d' hygiene el de Vejgetezrisme; dangers
i de Za zoop/zagie, Lausanne 1881) is gezegd en bewezen
j dat de onmatigheid in vleescheten tot de onmatigheid in
Q alcoholgebruik en allerlei buitensporigheden leidt."
Gaan we over tot andere autoriteiten.
. Dr. jos. Oldfield zegt in de Herald ofzfhe Golden
M Age jan. 1909 kort maar kernachtig:
,,Vleescheten en dronkenschap gaan hand aan hand."
Dr. H. C. Menkel verklaart in de Oïienml
Watc/wnann, Maart 1909:
1 ,,1-let Tehuis voor Werklieden te Chicago, een inrichting
waar jaarlijks duizenden dronken menschen komen, volgt
een streng vegetarisch diëet."
Dezelfde Dr. Menkel, superintendent van het
Mussoorie Sanatorium, schreef in een brief (opge-
, nomen Veg. Bode 1909 blz. 376):
,,Er is geen twijfel aan de innige betrekking tusschen
vleescheten en de drankgewoonte. Dit is herhaaldelijk in ons
i Sanatorium aangetoond. Wij vinden dat er maar één weg
is, om duurzaam het lichaam te bevrijden van de zucht
naar drank, en dat is door uit het dieet al zoodanige
zelfstandigheden te verwijderen die een koortsigen toestand
van het bloed in de spijsverteringsorganen teweegbrengen,
welke toestand alleen door alcohol gestild kan worden.
Vleesch is een der meest werkzame middelen om deze
zucht in het gestel te voorschijn te roepen. lk heb tal
21
l