HomeDrankzucht en hoe die tegen te gaanPagina 20

JPEG (Deze pagina), 504.80 KB

TIFF (Deze pagina), 4.29 MB

PDF (Volledig document), 18.13 MB

I
lj ,
l
W Nog een argument voert Harriet Fowler aan, n.l.
dat dronkaards bijna altijd aan gastritis (ontsteking
jg van het maagslijmvlies) lijden, en dat vleeschvoeding
volgens Dr. Austin Flint (Practica of Medz`cine)
l bij chronische gastritis niet goed verdragen wordt en
» verboden behoort te worden. Vleesch verergert die
" kwaal en veroorzaakt ergen dorst, wat natuurlijk de
“~ drankverleiding tot het hoogste punt opvoert.
1 In zijn rede gehouden bij gelegenheid van het
2e Nationaal Congres voor geheelonthouding te
2 Amsterdam op 23 en 24 Mei 1899 herinnerde D.
` de Clercq aan de uitspraak van den bekenden
drankbestrijder Dr. Richardson (2 Maart 1890):
E ,,De vegetariërs hebben groote diensten aan de zaak
Y der geheelonthouding bewezen, Ook ik heb nog geen
E vegetariër ontmoet die sterken drank dronk."
Verder aan den zin in het niet­vegetarische tijd-
schrift Madz`caZ Vzlrizar (Dec. 1898):
1 ,,Het gebruik van vruchten doet de behoefte aan alcoho-
f lische dranken verdwijnen, Sinaas- en gewone appelen
vormen de krachtigste bestrijdingsmiddelen van de drank-
zucht; hoe meer de dronkaards er toe gebracht kunnen
· worden deze vruchten te gebruiken, hoe minder behoefte
l ze aan iets anders zullen gevoelen."
. Ook haalde hij de woorden aan van Dr. Dujardin-
lf Beaumetz (geen vegetariër­uit-beginsel) die in zijn
,,Lassm in klzbzzkc/ze Y`kampz'a" zegt:
,,Indien men veel vleesch eet, moet men er voor zorgen,
j dat het maagsap in overvloed aanwezig en behoorlijk zuur
18 *