HomeDrankzucht en hoe die tegen te gaanPagina 19

JPEG (Deze pagina), 478.80 KB

TIFF (Deze pagina), 4.28 MB

PDF (Volledig document), 18.13 MB

Fowler den inhoud aan van een voorlezing door
Ch. O. Groom Napier, F. G. S. gehouden voor de
sub-sectie Physiologie van de British Association te
Bristol, over de toepassing van een vegetarisch dieet
bij drankzuchtigen. Hij heeft dit met succes in 27
gevallen toegepast, waarvan hij in zijn voordracht
de beschrijving geeft (in genoemd boekje ook te
vinden). Het voedsel dat hij vooral antagonistisch ten
opzichte van alcohol beschouwt, is macaroni en verschil-
lende soorten van boonen en linzen; verder niet-zuur
brood met hoog gluten-gehalte. Hij verklaart opgemerkt
te hebben dat de smaak voor specerijen, vleesch en
alcoholische dranken samengaat, evenals daartegenover
die van groenten, vetten en oliën te zamen behoort.
Dat vleesch een prikkelende werking op het zenuw-
stelsel heeft en den weg bereidt voor onmatigheid,
wordt in ditzelfde boekje 0.a. gesteund door een
mededeeling van Dr. Dundas Thomson in zijn
geschrift ,,E:cpe·ïime¢zmZ Reserzrc/zes mz i/ze Food of
A1zz`maZs", waarin hij de uitwerking verhaalt van een
vleeschmaaltijd op lndiaansche inboorlingen welke
gewoonlijk alleen plantaardig voedsel nuttigden.
,,Zij aten in volle weelde en propten zich vol alsof zij
nooit meer eten zouden krijgen. Na een paar uur toonde,
l tO'C zijn (des reizigers) groote V€l’l'3.SSlHQ CH vermaak, (16
uitdrukking van hun gezichten, hun gebabbel en gezwaai,
duidelijk dat het feestmaai dezelfde uitwerking had als
een bedwelmende drank of medicijn. De tweede tractatie
werd door hetzelfde resultaat gevolgd."
17